Hakkımızda

Robotik ve Kodlama Eğitim, Tanıtma, Yaygınlaştırma Derneği; Bilişim alanında uzman eğitimciler tarafından 6 Haziran 2018 tarihinde  Kocaeli’de kurulmuştur.

Derneğimiz,  Robotik,  yazılım ve  tasarım sektörünün  etkinleştirilmesini  ve  eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlamayı,  bu konuda çalışmalar yapan kişi  ve kuruluşlara destek vererek aynı zamanda teknolojiyi  toplumun  hizmetine sunmayı,  zeka ve akıl oyunları yoluyla düşünme, algılama, mantık yürütme, karar verme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi çevreye ve değişen koşullara uyum gösterebilen, sanata, araştırma-geliştirmeye, bilim ve teknoloji üretimine yatkın ve beceri düzeyi yüksek insan gücünün yetiştirilmesi ve teşvik edilmesini, STEM eğitiminin geliştirilmesini, bu amaçla kurum ve kuruluşlara destek vermeyi gelişen dünyada kodlama eğitiminin daha nitelikli olması için çalışmayı ve  bu yolla ülkemizde ve dünyada geleceğin bilim adamlarının ortaya çıkmasına katkı sağlamayı amaçlamıştır.

Robkod bünyesinde barındırdığı  yetkin  eğitimcileri  ile  kurum  ve  kuruluşlara  atölye  hizmetleri vermekte  ayrıca   çocuk ve gençlerle proje  tabanlı AR-GE  çalışmaları  yapmaktadır. Tamamı Teknik Eğitim ve Eğitim Fakültelerinden mezun, formasyon sahibi, uzun yıllar öğretmenlik tecrübesi olan deneyimli kadrosuyla yurt  içi  ve yurt  dışında  uzun süreli araştırmaları ve  eğitim deneyimleri  sonucunda  oluşturduğu  eğitim  programları  ile  her yaşa ve seviyeye  göre; kodlama, tasarım, Proje Geliştirme, robotik, zeka ve akıl oyunları konularında kendi müfredatlarına sahiptir.

Yönetim Kurulu

  • Bülent YÜKSEL                                Başkan
  • Kamil AYDIN                                    Başkan Yardımcısı ( Bilişim Teknolojileri ve Eğitim )
  • Hasan Burçin MENTEŞ                   Başkan Yardımcısı ( Uluslararası ilişkiler ve Projeler )
  • Gökhan Cihan ABAYHAN               Başkan Yardımcısı ( Basın Yayın ve Halkla İlişkiler )
  • Ali GÜMÜŞ                                        Sekreter
  • Yasin KOÇMAN                                Sayman
  • İnan Özge ŞAHİN                            Ar-Ge Sorumlusu